Gouwe Book van VV de Steinder Bök

Wanneer kom je als Ingeschrevene in het Gouwe Book van Vastelaoves Vereiniging Steinder Bök? Vastelaoves Vereiniging Steinder Bök geeft dit als volgt aan: Eenieder welke zich op een wel zeer bijzondere of op een hoogstaand en buitengewone manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de Vastelaovend in Stein en de Vastelaoves Vereiniging de Steinder Bök. De inschrijving dient naar waarde te worden ingeschat en bekrachtigd door het Dagelijks Bestuur van Vastelaoves Vereiniging de Steinder Bök. Voordracht is mogelijk door de leden van Vastelaoves Vereiniging Steinder Bök.

Door het voorlezen van de Laudatio wordt een lofrede gehouden ter ere van de Laureaat (die wordt gehouden ter gelegenheid van een bijzondere verrichting of een bepaald jubileum van die persoon) waarna deze wordt ingeschreven in het Gouwe Book.