Insjrief formulier optochte

Per groep of persoon niet meer dan één opgaveformulier gebruiken! Let op de
verkeersveiligheid van de wagens. Deugdelijke verlichting is verplicht! De politie
zal toezien controleren op de afmetingen van de wagens. Voldoen ze niet aan de
gestelde afmetingen?? Jammer voor de moeite en het werk. U loopt het risico om
uitgesloten te worden van deelname.
Veur de rest wunsje weer uch eine sjwoane optoch!

Lét op: kleine wagens is tot 10 meater lengte, grwoate wagens is vanaaf 11 meater lengte.

De maximale maote veur eine wage zin:
4,80 meater hwoag, 3,00 meater breid en 14,50 meater lank inclusief trékkend voertuig. Hie-op weurdt gecontroleerd veurdat geer aan de optocht deilnump. Respecteert geer dees veurgesjreeve maote neet; loupt ger het risico van oetsluiting van deilname aan de optoch!!!

De optochreiglemente kint geer vènje op deze pagina.

Aanmelde uuterlik deensdag 12.00 oer in de weak veuraaf aan de betreffende optoch.
Bördjes aafhaolen op de dônderdag veur ‘t trékke van de betreffende optocht in