Oud-Prins Jos II Diederen euverleeje

Dit versjrikkelijk nuuts is aafgeloupe weekend bie de Societé Oud Prinsen (’t SOP) en Vastelaoves Vereiniging de Steinder Bök bènne gekôme. Oud-Prins Jos waor in 1994 prins van de Steinder Bök.

Jos waor in Stein bekènd van zien danssjwoal aan de Haven in Stein. És oud-prins waor hea eine van de initiatiefnummers veur eine doorstart van de vereiniging nao ein aantal moeilijke jaore. ’t Bokkeweekend heat zien oorsprong in zien danssjwoal, wo ver és Steinder Bök dankbaar gebruuk höbbe gemaak van zien locatie. Jaorelang höbbe ver meinige prins dao maoge oetrope en sjieke recepties kènne belaeve.

Jos waor eine sjieke prins, mit zien Kölsch pak en trôk euveral de aandach mit zien rwoaj sjoon, veurzeen van witte strikke en zien vaste begeleiders; de leden van de danssjwoal die és “De Sjwiksjrömers” door de Steinder Vastelaovend trokke.

Oos gedachte gaon oet nao zien familie en vrunj.

Jos, eine lètste Alaaf veur dich!

Societé Oud Prinsen ’t Sop

VAstelaoves Vereiniging de Steinder Bök

Ere Raodslid Raymond Cremers euverleeje.

Nao maonden van veurbereidingen en eine geslaagde aovend, wobie oos nuuje Hooglustigheden officieel zeen veurgestèld aan de Wieze Raod, kaom ein versjrikkelijk berich bènne. Oos lid van de Ere-Raod, Raymond Cremers is plotseling euverleeje. Dat nuuts kaom es eine donderslaag bie heldere hemel. Hea is vanaaf begin van het jaor lid van oos vereiniging. Raymond, voetbalfan, reagelneaf, organisator in hart en neere, vereinigingsman van zien haore tot zien veut is neet meer. Donderdigaovend same aan ein pilske, en noe dan dit berich. ’t Is ôngeluifelijk en door nemes te bevatten.

In euverlègk mit zien gezin Wendy en Mike is beslaote oos geplande festiviteiten van vandaag “geweun” te laote doorgaon. Raymond kènnende; “ver mote d’r waal staon!” héj hea dit auch neet anders gewild. Veur ’t insjeete van ’t sezoen vanmiddig, zulle veer ein minuut stilte in acht numme. Ver houpe op uch begrip hieveur.

Ver wunsje Wendy en Mike heel väol sterkte mit dit zwaore verlees.

Namens Bestuur en leden VV de Steinder Bök,

Ton Sleijpen

Lèt op! Aanpassing route Grwoate Optoch 2023!

Euver oze Optochroute is dit jaor väöl te doon. ’t Is echter neet zwoa eenvoudig aanpassingen te doon, vanwege allerlei versjillende aafwaeginge die weer és Steinder Bök wille en môte maake. Simpel en Ad Hoc aanpassingen in de route maken is d’r neet bie. Weer höbbe in good euverlègk mit de Gemeinte Stein al jaore ein route opgestèld wobie de volgende punten van belang zeen;

  • veiligheid van kiekers en deilnummers
  • optimale doorstruiming van verkjaer
  • zoväöl mäögelik straote opnumme ôm alle meujte en tied wat deilnummers in d’n optoch staeke aan de luuj te kènne laote zeen

De horeca speelt hiebie auch ein belangrieke rol ôm versjillende reije; zie make de optochte mit hunne steun mäögelik en op die plaatse staon väöl kiekers.

Dit jaor höbbe ver echter geconstateerd dat de Gemeinte Stein verkeersremmende maotraegele heat genôme bie de kruusing Vaart – Heerstraot. Daodoor is ’t neet meer mäögelik ôm vanoet de Vaart de Heerstraot in te drejje. In good euverlègk is aafgespraoke d’n Optoch bie de Vaart te laote euverstaeke nao de Langhaagwaeg, en vervolgens via de Breinderwaeg weer de Smeetsstraot in te drejje. Zwoa hauwe ver d’n optoch veilig.

Alvas dank veur uch begrip. Vastelaovend same!

PleinfeStein 2023, wat ein fjés!

’t PleinfeStein is dit jaor in ein grwoater jeske gestaoke. Café de Bekker, Café de Poart en Ricky’s Pub höbbe de hejn inein geslage mit de Steinder Bök en höbbe ein waanzinnig fjés neergezat op ’t Wilhelminaplein. Dit jaor zeen dao auch veur ’t eerst in de historie van de vereiniging de prinsen oetgerope. Wilt ger ff trökkieke? Kiek dan gauw op Bokke-TV.

Grwoatvorst Huub (Ramakers) van CV Nieuwdorp euverleeje

Eine Grwoate Vastelaovesvierder is neet meer…

Vandaag bereikde oos ’t dreuvige berich van ’t euverlieje van Huub Ramakers, collega-vorst, Oud-Veurzitter en Grwoatvors van CV Nieuwdorp. Huub waor jaorelang ’t boegbeeld van de Nuujdorpse Vastelaovend. Mit gepaste trots neumde hea de Steinder Bök en CV Nuujdorp “zöstervereiniginge”. En dat waor auch zwoa. Ès gooi gezösters höbbe weer oos mit reagelmaot in de Vastelaovend ’t vel aafgedaon, maer kôste aansloetend mit eine gooje pot beer weer wiejer. En zo heurt ’t auch. Huub gaof altied en euveral acte de présence, waor eine echte veurzitter en kos mit zien grwoate hénj fatsoenlijk op taofel houwe.

Perseunlik herinner ich mich Huub es emes dea stông veur “zien” vereiniging en de Nuujdorpse Vastelaovend. Weer zochte oos bie de recepties altied eavekes op veur eine korte babbel of geweun te vraoge wie ’t ging. Huub, sjiek watse veur dien vereiniging allemaol höbs gedaon.

Eine lètste Alaaf namens de Steinder Bök,

Alaaf!

Vastelaovend 2022 in de startblokken!

In de aafgeloupe waeke höbbe VV de Steinder Bök de draod weer opgepak en zeen weer gestart mit de organisasie van ’t kômende sezoen. De veuroetzichte zeen veuralsnog positief en weer höbbe beslaote in te zètte op eine geweldige Vastelaovend. Natuurlijk kieke weer dagelijks nao de aktuele ontwikkelinge en zulle de activiteite wo neudig good euverlag waere mit Gemeinte en euverheden. Sjrief alvas in uche agenda; dônderdig 11-11 de Äopening van de Vastelaovend en vriedig 28 jannewari/ zônjig 30 jannewari Prinseproclematies op ’t Bokkeweekend! Veur noe wunsje weer uch alvas ein fijne vekansie, rös good oet en bereid uch veur op ’t nuut sezoen, dan kump allees good.

Vastelaovend same!

Oud prins Pierre I Schiffers euverleeje

Gisteren bereikde oos ‘t berich dat Oud Prins Pierre I Schiffers is euverleeje. Dit berich is auch bie Vastelaoves Vereiniging de Steinder Bök mit dreufenis ontvange. Oud Prins Pierre I waor prins in 1980, same mit jeugdprins Raymond I van der Honing. Pierre waor slechter van beroop en kaom mit zien oetreuping oet eine grwoate salami. Zien dochters Joyce en Steffie zouwe later dansmarietjes weare bie de Steinder Bök. Ziene kleinzoon Jules I waor in 2012 jeugdprins.

Oud prins Pierre I volgde oud prins Thei I Hanckman op es prins van de Steinder Bök. In ein bômvolle fjéstent woort hea op de galazitting oetgerope.

Oos gedachte gaon oet nao zien kénjer en kleinkénjer, familie en vrujn.

Pierre, eine lètste alaaf!

Vastelaoves Vereinging de Steinder Bök

Oud-prins Miel I Steevens euverleje.

Vandaag bereikde oos ’t dreuvige berich dat Oud-prins Miel I Steevens is euverleeje. Miel waor prins in ’t sezoen 1983-1984 en volgde letterlijk ziene zoon Christian op, dea ein jaor eerder jeugdprins waor bie de Steinder Bök. Miel waor natuurlijk in de eerste plaats bekènd van de gelieknamige bekkerie Steevens. Nao ’t sjient heat hea de “nonnevot” landelijke bekèndheid bezörg in zien prinsenjaor. Miel waor in zien prinsejaor auch neet vies van ein gooi grap. Wie hea és prins op Vastelaovesdinsdig in Oud-Stein ôntdèk haw dat Sjè de Stas ziene winkel neet hej aafgeslaote, kroop hea mit Wiel en Pie van de wieze raod in ein grwoat bed in de etalaasj van Stassen.

Miel waor same mit zien prinses José aan de Vastelaovesmach, wie de tent van Stein in brand vloog. Miel, de opper Lambèr en de lede van de wieze raod zatte letterlijk alle zeilen bie wonao de Steinder Bök ein weekend later de sjaai kôste goodmaake.

Oos gedachte gaon oet nao José, Christian en Jolanda, Alexander, familie en vrunj.

Miel, eine lètste Alaaf!

Oud-Prins Kees I Paulissen euverleeje

Dit treurige berich is vandaag (12-9-2020) bie de Societé Oud Prinsen (’t SOP) en Vastelaoves Vereiniging de Steinder Bök ontvange. Oud Prins Kees I waor prins van de Steinder Bök in 1968.

Oud-prins Kees I stông in Stein beater bekènd és Keesje van ’t Heukske. Mit zien vrouw Annie waore zie lange tied ’t gezich van Café ’t Heukske aan de Kruusstraot in Stein. Meinig Vastelaovesfeestje is dao geweas. Väöl luuj van Stein zeen dao op stap geweas wie de Dancing ech dancing waor, compleet mit DJ of orkés.

Kees waor de letste prins dea woort oetgerope in de Fanfarezaal. Hea waor dan auch de eerste prins dea aaftraoj in de eerste Tent van Stein. Kees bleef tot op heden lid van ’t SOP en zwoalang zien gezôndheid ’t toeleet waore hea en Annie euveral bie. Dit jaor waor ziene achterkleinzoon Mika I Jeugdprins bie de Steinder Bök. Ein gebäörtenis die hea gelökkig heat maoge mitbeleave.

Oos gedachte gaon oet nao kénjer, kleinkènjer, achterkleinkènjer, femilie en vrujn.

Kees, Alaaf!

Societé Oud Prinsen ’t Sop

Vastelaoves Vereinging de Steinder Bök.

Vastelaovesmès weer ein grwoat succes!

Veur de derde kjér woort in de St. Martinuskirk de jaorlijks Vastelaovesmès gehouwe ônger leiding van Pestwoar Schwillens. Deze hej zich al in eerder oetgaves es eine echte vastelaovesvierder bewezen. Zien deilname aan de oetreuping van de grwoate prins ôngerstreepde zien Vastelaovesgeveul. In ein bômvolle kirk woorte de steken gezeagend en drooge Sjpass Bend Steins Geweld en ’t kwoar van de KBO hun muzikale steintje bie. Ein fantastische ambiance in de kirk en de bevloagenheid van de Pestwoar maakde auch deze mès weer tot ein prachtige beleavenis. Dank daoveur!