Grwoatvorst Huub (Ramakers) van CV Nieuwdorp euverleeje

Eine Grwoate Vastelaovesvierder is neet meer…

Vandaag bereikde oos ’t dreuvige berich van ’t euverlieje van Huub Ramakers, collega-vorst, Oud-Veurzitter en Grwoatvors van CV Nieuwdorp. Huub waor jaorelang ’t boegbeeld van de Nuujdorpse Vastelaovend. Mit gepaste trots neumde hea de Steinder Bök en CV Nuujdorp “zöstervereiniginge”. En dat waor auch zwoa. Ès gooi gezösters höbbe weer oos mit reagelmaot in de Vastelaovend ’t vel aafgedaon, maer kôste aansloetend mit eine gooje pot beer weer wiejer. En zo heurt ’t auch. Huub gaof altied en euveral acte de présence, waor eine echte veurzitter en kos mit zien grwoate hénj fatsoenlijk op taofel houwe.

Perseunlik herinner ich mich Huub es emes dea stông veur “zien” vereiniging en de Nuujdorpse Vastelaovend. Weer zochte oos bie de recepties altied eavekes op veur eine korte babbel of geweun te vraoge wie ’t ging. Huub, sjiek watse veur dien vereiniging allemaol höbs gedaon.

Eine lètste Alaaf namens de Steinder Bök,

Alaaf!

Vastelaovend 2022, oos activiteite op ein riej…

Vastelaovend geit altied door! En auch al kènne weer es vereiniging neet väöl organisere, ver wille toch gear oos Vastelaovesblood laote struime. De reagels van vandaag (5 februari) laote gein evenemente of optochte toe. Maer neet getreurd, d’r is ein bietje houp dat de Euverheid get meer ruimte geuf es vandaag mäögelik is.

#Steinkleurt; in de ganse gemeinte Stein eine wedstrijd veur ’t sjwoanste verseerde hoes. Hang slingers, balonnen en lempkes op. Laot zeen datse ein Vastelaoveshart höbs. De sjwoanst verseerde kènt eine leuke pries winnen!

#Vastelaovesposter 2022; teiken mit, kleur mit! de sjwoanste teiekening weurt door de prinsen gekaoze en zal in formaat A2 gedrökt weare. Dea is dan vanaaf dônderdig 24-2 aaf te haole bie Schitterend Bijouwelry in ’t Winkelcentrum van Stein.

#7×11+7 Tentoonstelling; de geschiedenis van de Steinder Bök is in de foyer van MFC de Grous te bekieke tot en met Haufvasten (neet mit de vastelaovesdaag zelf). Kôm kieke nao oos verleden!

#Bokke-TV; neave de filmkes op de Bokke-TV pagina van deze site, höbbe ver vriedig 25-2 Bokke-TV Live! Eine live-stream mit alle klassen van de drie Basissjwoale. Vanoet de Grous zende ver ein minizitting oet, die in alle klassen te volgen is. In diverse groepen zullen kènjer optreaje; dat is dan weer in de anger klassen live te volgen. 

#Kènjerkwistoch; vanaaf 20-2 steit eine leuke kwistoch online; geweun downloade, oetprinte en wenjele mit hie en dao eine tösjestop bie Lies, Tilly, Christel, Ricky, Joyce en Danny of Miranda en John. Deze is te loupe tot en met Esjwoonsdig. Väöl plezeer mit wenjele en kwissen!

#Sleuteleuverdrach; op Dônderdig 24-2 kènt ger via Social Media en Bie Os lokale omroep de sleuteleuverdrach volgen vanoet ’t Gemeintehoes. Alle vereinigingen oet Stein zulle dao afgevaardigd zeen. 

#Stein kleurt; verseer dien hoes mit lempkes!

Teiken mit aan de Vastelaovesposter van 2022!

Weer rope noe op ôm de kènjer t/m 12 jaor weer de Vastelaovesposter te laote make mit és thema Vastelaovend. Teikeninge kènt ger verzamele op sjwoal of inlevere bie Schitterend in ’t Winkelcentrum in Stein. Sjrief op de achterkant naam, adres, sjwoal en telefoonnummer. Jeugdprins Mika I zal mit ziene adjudant Dijon de sjwoanste teikening oetzeuke, daovan drökke weer dan 500 stöks die ver kènne oetdeile aan de luuj van Stein. Teikeninge kènt ger inlevere tot en met zaoterdig 12 februari!

Dooch mit, teiken mit, en kôm auch op de Vastelaovesposter! Vastelaovend same!

Bèsjen boegbeeld Philomène Paulissen euverleeje.

Aafgeloupe weekend bereikde oos ’t berich dat Philomène Paulissen is euverleeje. Zie waor in Stein en ômstreeke veural bekènd es boegbeeld van de Bèsjen van Stein, wobie zie mjea és veertig jaor lid waor. Philomène waor meerdere keren Bèsj van ’t jaor en deech zich enorm väöl meujte ôm deze folkloristische groep hwoag te houwe. Bie eder Prinsoetreuping in Stein waore zie vertegenwoordigd en auch in de optochte waore ze eder jaor van de partie. In 2017 vierden de Bèsjen en grwoat fjés mit hun 40-jaorig bestaon en woort Philomène oetveurig in de bleumkes gezat. Philomène is 88 jaor gewore.

Philomène, eine lètste alaaf!

Vastelaovend 2022 in de startblokken!

In de aafgeloupe waeke höbbe VV de Steinder Bök de draod weer opgepak en zeen weer gestart mit de organisasie van ’t kômende sezoen. De veuroetzichte zeen veuralsnog positief en weer höbbe beslaote in te zètte op eine geweldige Vastelaovend. Natuurlijk kieke weer dagelijks nao de aktuele ontwikkelinge en zulle de activiteite wo neudig good euverlag waere mit Gemeinte en euverheden. Sjrief alvas in uche agenda; dônderdig 11-11 de Äopening van de Vastelaovend en vriedig 28 jannewari/ zônjig 30 jannewari Prinseproclematies op ’t Bokkeweekend! Veur noe wunsje weer uch alvas ein fijne vekansie, rös good oet en bereid uch veur op ’t nuut sezoen, dan kump allees good.

Vastelaovend same!

Oud prins Pierre I Schiffers euverleeje

Gisteren bereikde oos ‘t berich dat Oud Prins Pierre I Schiffers is euverleeje. Dit berich is auch bie Vastelaoves Vereiniging de Steinder Bök mit dreufenis ontvange. Oud Prins Pierre I waor prins in 1980, same mit jeugdprins Raymond I van der Honing. Pierre waor slechter van beroop en kaom mit zien oetreuping oet eine grwoate salami. Zien dochters Joyce en Steffie zouwe later dansmarietjes weare bie de Steinder Bök. Ziene kleinzoon Jules I waor in 2012 jeugdprins.

Oud prins Pierre I volgde oud prins Thei I Hanckman op es prins van de Steinder Bök. In ein bômvolle fjéstent woort hea op de galazitting oetgerope.

Oos gedachte gaon oet nao zien kénjer en kleinkénjer, familie en vrujn.

Pierre, eine lètste alaaf!

Vastelaoves Vereinging de Steinder Bök

Oud-prins Miel I Steevens euverleje.

Vandaag bereikde oos ’t dreuvige berich dat Oud-prins Miel I Steevens is euverleeje. Miel waor prins in ’t sezoen 1983-1984 en volgde letterlijk ziene zoon Christian op, dea ein jaor eerder jeugdprins waor bie de Steinder Bök. Miel waor natuurlijk in de eerste plaats bekènd van de gelieknamige bekkerie Steevens. Nao ’t sjient heat hea de “nonnevot” landelijke bekèndheid bezörg in zien prinsenjaor. Miel waor in zien prinsejaor auch neet vies van ein gooi grap. Wie hea és prins op Vastelaovesdinsdig in Oud-Stein ôntdèk haw dat Sjè de Stas ziene winkel neet hej aafgeslaote, kroop hea mit Wiel en Pie van de wieze raod in ein grwoat bed in de etalaasj van Stassen.

Miel waor same mit zien prinses José aan de Vastelaovesmach, wie de tent van Stein in brand vloog. Miel, de opper Lambèr en de lede van de wieze raod zatte letterlijk alle zeilen bie wonao de Steinder Bök ein weekend later de sjaai kôste goodmaake.

Oos gedachte gaon oet nao José, Christian en Jolanda, Alexander, familie en vrunj.

Miel, eine lètste Alaaf!

Oud-Prins Kees I Paulissen euverleeje

Dit treurige berich is vandaag (12-9-2020) bie de Sociëtee Oud Prinsen (’t SOP) en Vastelaoves Vereiniging de Steinder Bök ontvange. Oud Prins Kees I waor prins van de Steinder Bök in 1968.

Oud-prins Kees I stông in Stein beater bekènd és Keesje van ’t Heukske. Mit zien vrouw Annie waore zie lange tied ’t gezich van Café ’t Heukske aan de Kruusstraot in Stein. Meinig Vastelaovesfeestje is dao geweas. Väöl luuj van Stein zeen dao op stap geweas wie de Dancing ech dancing waor, compleet mit DJ of orkés.

Kees waor de letste prins dea woort oetgerope in de Fanfarezaal. Hea waor dan auch de eerste prins dea aaftraoj in de eerste Tent van Stein. Kees bleef tot op heden lid van ’t SOP en zwoalang zien gezôndheid ’t toeleet waore hea en Annie euveral bie. Dit jaor waor ziene achterkleinzoon Mika I Jeugdprins bie de Steinder Bök. Ein gebäörtenis die hea gelökkig heat maoge mitbeleave.

Oos gedachte gaon oet nao kénjer, kleinkènjer, achterkleinkènjer, femilie en vrujn.

Kees, Alaaf!

Sociëtee Oud Prinsen ’t Sop

Vastelaoves Vereinging de Steinder Bök.

Vastelaovesmès weer ein grwoat succes!

Veur de derde kjér woort in de St. Martinuskirk de jaorlijks Vastelaovesmès gehouwe ônger leiding van Pestwoar Schwillens. Deze hej zich al in eerder oetgaves es eine echte vastelaovesvierder bewezen. Zien deilname aan de oetreuping van de grwoate prins ôngerstreepde zien Vastelaovesgeveul. In ein bômvolle kirk woorte de steken gezeagend en drooge Sjpass Bend Steins Geweld en ’t kwoar van de KBO hun muzikale steintje bie. Ein fantastische ambiance in de kirk en de bevloagenheid van de Pestwoar maakde auch deze mès weer tot ein prachtige beleavenis. Dank daoveur!