Grwoate Optoch in Stein truk langs de Moutheuvel!

Na ontstane commotie in de media afgelopen week inzake de ontbinding van de optocht in Stein, hebben wij afgelopen woensdag in het Gemeentehuis in Stein een verhelderend en constructief overleg gevoerd. In dit overleg waren Burgemeester Leurs, ondergetekende en afvaardigingen van de afdeling Dienstverlening Gemeente Stein en de optochtcommissie van de Steinder Bök aanwezig. In dit overleg bleek dat de optochtcommissie in oktober 2016 niet de juiste procedure heeft gevolgd voor de vergunningsaanvraag. De aanvraag, zoals bij de Steinder Bök geregistreerd in oktober 2016 bleek nooit te zijn verstuurd. Doordat de optochtcommissie aansluitend alleen met de uitvoerende diensten heeft gecommuniceerd en niet – conform afspraak – via de vergunningenbalie, zijn de verzoeken nooit ontvangen, verwerkt en behandeld. Door deze onduidelijkheid is in ten onrechte de conclusie getrokken dat de Gemeente Stein niet of niet voldoende zou hebben meegewerkt aan het verzoek van de Steinder Bök. Wij betreuren dit ten zeerste en bieden onze oprechte excuses aan voor de door onze onzorgvuldigheid ontstane onduidelijkheid.

In hetzelfde overleg zijn aansluitend de probleemstellingen van het optochtcomité in kaart gebracht en zijn er diverse scenario’s uitgewerkt, die vervolgens in allerijl door de afdeling Dienstverlening Gemeente Stein zijn beoordeeld en gewogen. Vandaag heeft ons het bericht bereikt dat de voorgestelde ontbindingslocaties en gevraagde parkeerverboden haalbaar blijken. Wij zijn dus verheugd te kunnen melden dat op basis van dit advies de gewenste vergunning is verleend en de Steinder Bök op de gewenste locaties veilig de optocht kunnen ontbinden. In de praktijk betekent dit dat de optocht voorbij zal trekken aan de Moutheuvel en aanleunflats en dat ter hoogte van MFC de Grous de ontbinding zal zijn. Grote wagens kunnen vervolgens op de Dross Jonker van Kesselstraat veilig afbouwen en via de Mauritsweg het centrum verlaten.

De optochtcommissie is blij en tevreden met de snelle afwikkeling van de procedure en heeft aangegeven aanvragen voor toekomstige activiteiten uitsluitend en alleen via de daarvoor bestemde kanalen te doen.

 

Oud Prins Jan II Dassen euverleeje

Dit berich is bie de Sociëtee Oud Prinsen (’t SOP) en Vastelaoves Vereiniging de Steinder Bök mit dreufenis ontvange. Oud Prins Jan II waor jubileumprins van de Steinder Bök in 1981.

Oud prins Jan II volgde Pierre Schiffers op in ’t jaor dat de Steinder Bök hun 4 x 11- jaorig jubileum vierden. Hea woort oetgerope in ein bomvolle feesttent en ging Stein veur in de Vastelaovend.

’t Verlees van zien geleefde Wilma en zien broze gezondheid woorte häöm oeteindelik fataal.

Oos gedachte gaon oet nao kénjer en kleinkénjer.

Jan, Alaaf!

Sociëtee Oud Prinsen ’t Sop

Vastelaoves Vereinging de Steinder Bök.

1981 Jan II Dassen

Boegbeeld van de Steinder Garde Sjé Stassen euverleeje

Vandaag bereikde oos ’t dreuvige berich dat Oud Prins Sjé Stassen (prins 1974) is euverleeje. Alhoewel al einige tied mit zien broze gezôndheid aan ’t sukkele, hèjje weer dit toch neet zeen aankôme. Sjé waor prins bie de Steinder Bök in ’t jaor 1974. Hea woort begeleid door zien prinses Miep en opperbok Sjair op de Camp. Nao zien prinssjap richde hea de Steinder Garde op. Ein vereiniging wovan hea tot op heden de trotse President waor. Ônger zien bezielende en neet aaflaotende drievende krach wis hea de vereiniging neet allein springleavend te houwe mer auch luuj ôm zich hear te verzamele die de Steinder Garde op ein ongeluifelikke maneer höbbe neergezat. In ’t aafgeloupe Jubileumjaor is Sjé mit “zien” Steinder Garde daorom ingesjreve in ’t Gouwe Book van de Steinder Bök. Sjé, bedank veur alles! Weer wunsje Miep, de kénjer en de kleinkénjer väöl sterkte mit dit verlees.

Sje Gouwe Book

Steinder Garde ingesjreve in ’t Gouwe Book.

In ’t aafgeloupe Bokkeweekend is aan ’t eind van de Jubileumrecepsie nog ein échte verrassing langsgekóme. Bestuur en leden van de Steinder Bök höbbe de Steinder Garde toen ingesjreve in ’t Gouwe Book. Dees insjrieving is de hwoagste óngersjeiïng die de Steinder Bök te vergeave höbbe. Ze is toegekènd ómdat de vereiniging van meining is dat de biedrage van de Steinder Garde aan de Vastelaovend van Stein ein ónmisbaar óngerdeil gewore is en dat hun óngersteuning en aanwezigheid bie alle proclematies van prinsen in Stein ónmisbaar is. De Steinder Garde waor volkomen verras en heat zien waardering oetgespraoke veur de Jér die ze hie-mit gekreege höbbe.

DSC_0688 DSC_0689 DSC_0690