11de van de 11de! De veurbereidinge zeen in volle gang!

Op zônjig 11 november aanstaonde is ‘t weer zwoawiet. Dan start officieel ‘t nuuje Vastelaovessezoen 2018-2019. Op dea daag is d’r ein vol programma. Om 11:00 oer s’mörges start de daag mit ein Heilige Mis in de St. Martinuskirk. Societé St. Martin Fanfare de Stein zal dees mis muzikaal oploestere. Nao de mis zal de fanfare de stoet veurgaon richting MFC de Grous. Nao ein korte pauze zal dao ônger deskundige begeleiding van de Steinder Garde en langs de erehaag van de Sjötterie St. Joseph ôm hauf twee ‘t sezoen officieel ingesjaote weare mit 11 saluutsjöt. Societé St. Martin fanfare de Stein en Sjötterie St. Joseph zal de stoet begeleide nao ‘t Bèsjebeeld aan de Dirgele. Hie zulle de Bèsjen van Stein ein eerbetoon brènge aan oos euverleden Vastelaovesvrujn en zullen de Hwoaglustigheden van Stein ein kranslegging doon. Vanoet ‘t Bèsjebeeld trèkke ver gezamenlijk nao ‘t Wilhelminaplein wo Café de Bekker en Café de Poart ein grandioos PleinfeStein georganiseerd höbbe. Sjrief de datum noe alvas in uche agenda!

11b11de van de 11de Stein 2018 dia Bo-tek

Bèsjen gezoch! Wea kènt oos helpe?

Gezoch! Bèsjen!

En dan bedoele weer neet die gezellige dames die ummer woosj en sjènk in hun méndje höbbe mer echte ouw exemplaare van oos Hoesblaad de Bèsj. Ooze Archivaris Nicole (jao, dochter en echgenote van twjea oud-prinsen) zeukt nog de exemplaare van 1949 t/m 1969 en de editie van 1972. Hub geer eine of meerdere van de gezochte edities en wilt geer deze aan oos aafstaon? Mail dan nao info@vvdesteinderbok.nl. Dan krieg geer van oos ein lekker flesj wien. (Veur bie behwérrende woosj en sjènk kènt ger terech bie oos vriendinne van de Bèsjen ). Alvas hartelijk dank!

Besj1-223x300

Oud prins Rens I Rinkens euverleeje

Gisteren bereikde oos ‘t berich dat Oud Prins Rens I Rinkens nao ein ziekbed is euverleeje. Dit berich is auch bie Vastelaoves Vereiniging de Steinder Bök mit dreufenis ontvange. Oud Prins Rens I waor prins in 1977, same mit jeugdprins John I Hermans (en zien zusje Angelina). In 1982 zouw ziene zoon Marco later jeugdprins en ziene broor Lei prins weare bie de Steinder Bök.

Oud prins Rens I volgde Wiel Voncken op es prins van de Steinder Bök. In ein bômvolle fjéstent woort hea op de galazitting oetgerope.

Oos gedachte gaon oet nao zien vrouw Thea, kénjer en kleinkénjer, familie en vrujn.

Rens, alaaf!

Vastelaoves Vereinging de Steinder Bök

1977 Rens I Rinkens

Oud Prins Paul II Berix euverleje

Deze weak bereikde oos ‘t tragische berich dat ooze Oud Prins Paul II Berix nao ein ziekbed is euverleeje. Dit berich is bie Vastelaoves Vereiniging de Steinder Bök mit dreufenis ontvange. Oud Prins Paul II waor same mit ziene zoon Bas prins en jeugdprins van de Steinder Bök in ’t Millenniumjaor 2000.

Oud prins Paul II volgde Harold Salden op es prins van de Steinder Bök. Paul heat zich väöle jaore ingezat veur de Steinder Vastelaovend en de Steinder Bök in ‘t biezunjer. Es buurman van de Wageboewers in de Optochhal waor Paul eemes dea niks teväöl waor es ’t ging ôm assistentie op welke maneer dan auch.

Oos gedachte gaon oet nao zien vrouw, familie en vrujn.

Paul, alaaf!

Vastelaoves Vereinging de Steinder Bök

 

2000 Paul II Berix

Gouden Narrenkap 2017 ontvanger Wiel Vestjens euverleeje.

Deensdig 16 jannewari ôntvinge weer ein vreselijk bericht. Wiel Vestjens, bekènd van ônger angere de Kamereaodjes (in 2006 nog finalist in ’t LVK in Stein) is euverleeje. Aafgeloupe November is Wiel door de SLV nog gedecoreerd mit de Gouden Narrenkap. Onze condoleances gaon oet nao familie en vrunj van Wiel.

Wiel 2

Oud Prins Pierre III Coumans Euverleeje

Vandaag bereikde oos ’t tragische berich dat ooze Oud Prins Pierre III Coumans nao ein ziekbed is euverleeje. Dit berich is bie de Sociëtee Oud Prinsen (’t SOP) en Vastelaoves Vereiniging de Steinder Bök mit dreufenis ontvange. Oud Prins Pierre III waor prins van de Steinder Bök in 1997.

Oud prins Pierre III volgde Math Penris op es prins van de Steinder Bök. Pierre heat zich väöle jaore ingezat veur de Steinder Vastelaovend en de Steinder Bök in ’t biezunjer. Jaorelang veurde hea ’t sikretariaat mit ein grwoate precisie. De létste jaore waor hea nog zeer actief veur ’t SOP.

Oos gedachte gaon oet nao zien vrouw, familie en vrujn.

Pierre, Alaaf!

Sociëtee Oud Prinsen ’t Sop

Vastelaoves Vereinging de Steinder Bök

 

1997 Pierre III Coumans

Oud Prins Pierre II Smeets euverleeje

Aafgeloupe weak bereikde oos ’t tragische berich dat ooze Oud Prins Pierre II Smeets nao ein ziekbed is euverleeje. Dit berich is bie de Sociëtee Oud Prinsen (’t SOP) en Vastelaoves Vereiniging de Steinder Bök mit dreufenis ontvange. Oud Prins Pierre II waor prins van de Steinder Bök in 1987.

Oud prins Pierre II volgde John Smeijsters op es prins van de Steinder Bök. In dat jaor woort in Stein auch de Gulden Humor oetgereik, sjus wie aafgeloupe sezoen. Hea woort oetgerope in de hoogtij daag van de Steinder feesttent en ging Stein veur in de Vastelaovend. In de Bèsj van dit jaor heat de redactie ein sjwoan stök gesjreve euver zien prinsenjaor.

Oos gedachte gaon oet nao zien vrouw, familie en vrujn.

Pierre, Alaaf!

Sociëtee Oud Prinsen ’t Sop

Vastelaoves Vereinging de Steinder Bök.

 

1987 Pierre II Smeets

Grwoate Optoch in Stein truk langs de Moutheuvel!

Na ontstane commotie in de media afgelopen week inzake de ontbinding van de optocht in Stein, hebben wij afgelopen woensdag in het Gemeentehuis in Stein een verhelderend en constructief overleg gevoerd. In dit overleg waren Burgemeester Leurs, ondergetekende en afvaardigingen van de afdeling Dienstverlening Gemeente Stein en de optochtcommissie van de Steinder Bök aanwezig. In dit overleg bleek dat de optochtcommissie in oktober 2016 niet de juiste procedure heeft gevolgd voor de vergunningsaanvraag. De aanvraag, zoals bij de Steinder Bök geregistreerd in oktober 2016 bleek nooit te zijn verstuurd. Doordat de optochtcommissie aansluitend alleen met de uitvoerende diensten heeft gecommuniceerd en niet – conform afspraak – via de vergunningenbalie, zijn de verzoeken nooit ontvangen, verwerkt en behandeld. Door deze onduidelijkheid is in ten onrechte de conclusie getrokken dat de Gemeente Stein niet of niet voldoende zou hebben meegewerkt aan het verzoek van de Steinder Bök. Wij betreuren dit ten zeerste en bieden onze oprechte excuses aan voor de door onze onzorgvuldigheid ontstane onduidelijkheid.

In hetzelfde overleg zijn aansluitend de probleemstellingen van het optochtcomité in kaart gebracht en zijn er diverse scenario’s uitgewerkt, die vervolgens in allerijl door de afdeling Dienstverlening Gemeente Stein zijn beoordeeld en gewogen. Vandaag heeft ons het bericht bereikt dat de voorgestelde ontbindingslocaties en gevraagde parkeerverboden haalbaar blijken. Wij zijn dus verheugd te kunnen melden dat op basis van dit advies de gewenste vergunning is verleend en de Steinder Bök op de gewenste locaties veilig de optocht kunnen ontbinden. In de praktijk betekent dit dat de optocht voorbij zal trekken aan de Moutheuvel en aanleunflats en dat ter hoogte van MFC de Grous de ontbinding zal zijn. Grote wagens kunnen vervolgens op de Dross Jonker van Kesselstraat veilig afbouwen en via de Mauritsweg het centrum verlaten.

De optochtcommissie is blij en tevreden met de snelle afwikkeling van de procedure en heeft aangegeven aanvragen voor toekomstige activiteiten uitsluitend en alleen via de daarvoor bestemde kanalen te doen.

 

Oud Prins Jan II Dassen euverleeje

Dit berich is bie de Sociëtee Oud Prinsen (’t SOP) en Vastelaoves Vereiniging de Steinder Bök mit dreufenis ontvange. Oud Prins Jan II waor jubileumprins van de Steinder Bök in 1981.

Oud prins Jan II volgde Pierre Schiffers op in ’t jaor dat de Steinder Bök hun 4 x 11- jaorig jubileum vierden. Hea woort oetgerope in ein bomvolle feesttent en ging Stein veur in de Vastelaovend.

’t Verlees van zien geleefde Wilma en zien broze gezondheid woorte häöm oeteindelik fataal.

Oos gedachte gaon oet nao kénjer en kleinkénjer.

Jan, Alaaf!

Sociëtee Oud Prinsen ’t Sop

Vastelaoves Vereinging de Steinder Bök.

1981 Jan II Dassen

Boegbeeld van de Steinder Garde Sjé Stassen euverleeje

Vandaag bereikde oos ’t dreuvige berich dat Oud Prins Sjé Stassen (prins 1974) is euverleeje. Alhoewel al einige tied mit zien broze gezôndheid aan ’t sukkele, hèjje weer dit toch neet zeen aankôme. Sjé waor prins bie de Steinder Bök in ’t jaor 1974. Hea woort begeleid door zien prinses Miep en opperbok Sjair op de Camp. Nao zien prinssjap richde hea de Steinder Garde op. Ein vereiniging wovan hea tot op heden de trotse President waor. Ônger zien bezielende en neet aaflaotende drievende krach wis hea de vereiniging neet allein springleavend te houwe mer auch luuj ôm zich hear te verzamele die de Steinder Garde op ein ongeluifelikke maneer höbbe neergezat. In ’t aafgeloupe Jubileumjaor is Sjé mit “zien” Steinder Garde daorom ingesjreve in ’t Gouwe Book van de Steinder Bök. Sjé, bedank veur alles! Weer wunsje Miep, de kénjer en de kleinkénjer väöl sterkte mit dit verlees.

Sje Gouwe Book