Grwoate Optoch in Stein truk langs de Moutheuvel!

Na ontstane commotie in de media afgelopen week inzake de ontbinding van de optocht in Stein, hebben wij afgelopen woensdag in het Gemeentehuis in Stein een verhelderend en constructief overleg gevoerd. In dit overleg waren Burgemeester Leurs, ondergetekende en afvaardigingen van de afdeling Dienstverlening Gemeente Stein en de optochtcommissie van de Steinder Bök aanwezig. In dit overleg bleek dat de optochtcommissie in oktober 2016 niet de juiste procedure heeft gevolgd voor de vergunningsaanvraag. De aanvraag, zoals bij de Steinder Bök geregistreerd in oktober 2016 bleek nooit te zijn verstuurd. Doordat de optochtcommissie aansluitend alleen met de uitvoerende diensten heeft gecommuniceerd en niet – conform afspraak – via de vergunningenbalie, zijn de verzoeken nooit ontvangen, verwerkt en behandeld. Door deze onduidelijkheid is in ten onrechte de conclusie getrokken dat de Gemeente Stein niet of niet voldoende zou hebben meegewerkt aan het verzoek van de Steinder Bök. Wij betreuren dit ten zeerste en bieden onze oprechte excuses aan voor de door onze onzorgvuldigheid ontstane onduidelijkheid.

In hetzelfde overleg zijn aansluitend de probleemstellingen van het optochtcomité in kaart gebracht en zijn er diverse scenario’s uitgewerkt, die vervolgens in allerijl door de afdeling Dienstverlening Gemeente Stein zijn beoordeeld en gewogen. Vandaag heeft ons het bericht bereikt dat de voorgestelde ontbindingslocaties en gevraagde parkeerverboden haalbaar blijken. Wij zijn dus verheugd te kunnen melden dat op basis van dit advies de gewenste vergunning is verleend en de Steinder Bök op de gewenste locaties veilig de optocht kunnen ontbinden. In de praktijk betekent dit dat de optocht voorbij zal trekken aan de Moutheuvel en aanleunflats en dat ter hoogte van MFC de Grous de ontbinding zal zijn. Grote wagens kunnen vervolgens op de Dross Jonker van Kesselstraat veilig afbouwen en via de Mauritsweg het centrum verlaten.

De optochtcommissie is blij en tevreden met de snelle afwikkeling van de procedure en heeft aangegeven aanvragen voor toekomstige activiteiten uitsluitend en alleen via de daarvoor bestemde kanalen te doen.