Oud Prins Pierre III Coumans Euverleeje

Vandaag bereikde oos ’t tragische berich dat ooze Oud Prins Pierre III Coumans nao ein ziekbed is euverleeje. Dit berich is bie de Sociëtee Oud Prinsen (’t SOP) en Vastelaoves Vereiniging de Steinder Bök mit dreufenis ontvange. Oud Prins Pierre III waor prins van de Steinder Bök in 1997.

Oud prins Pierre III volgde Math Penris op es prins van de Steinder Bök. Pierre heat zich väöle jaore ingezat veur de Steinder Vastelaovend en de Steinder Bök in ’t biezunjer. Jaorelang veurde hea ’t sikretariaat mit ein grwoate precisie. De létste jaore waor hea nog zeer actief veur ’t SOP.

Oos gedachte gaon oet nao zien vrouw, familie en vrujn.

Pierre, Alaaf!

Sociëtee Oud Prinsen ’t Sop

Vastelaoves Vereinging de Steinder Bök

 

1997 Pierre III Coumans

Oud Prins Pierre II Smeets euverleeje

Aafgeloupe weak bereikde oos ’t tragische berich dat ooze Oud Prins Pierre II Smeets nao ein ziekbed is euverleeje. Dit berich is bie de Sociëtee Oud Prinsen (’t SOP) en Vastelaoves Vereiniging de Steinder Bök mit dreufenis ontvange. Oud Prins Pierre II waor prins van de Steinder Bök in 1987.

Oud prins Pierre II volgde John Smeijsters op es prins van de Steinder Bök. In dat jaor woort in Stein auch de Gulden Humor oetgereik, sjus wie aafgeloupe sezoen. Hea woort oetgerope in de hoogtij daag van de Steinder feesttent en ging Stein veur in de Vastelaovend. In de Bèsj van dit jaor heat de redactie ein sjwoan stök gesjreve euver zien prinsenjaor.

Oos gedachte gaon oet nao zien vrouw, familie en vrujn.

Pierre, Alaaf!

Sociëtee Oud Prinsen ’t Sop

Vastelaoves Vereinging de Steinder Bök.

 

1987 Pierre II Smeets

Grwoate Optoch in Stein truk langs de Moutheuvel!

Na ontstane commotie in de media afgelopen week inzake de ontbinding van de optocht in Stein, hebben wij afgelopen woensdag in het Gemeentehuis in Stein een verhelderend en constructief overleg gevoerd. In dit overleg waren Burgemeester Leurs, ondergetekende en afvaardigingen van de afdeling Dienstverlening Gemeente Stein en de optochtcommissie van de Steinder Bök aanwezig. In dit overleg bleek dat de optochtcommissie in oktober 2016 niet de juiste procedure heeft gevolgd voor de vergunningsaanvraag. De aanvraag, zoals bij de Steinder Bök geregistreerd in oktober 2016 bleek nooit te zijn verstuurd. Doordat de optochtcommissie aansluitend alleen met de uitvoerende diensten heeft gecommuniceerd en niet – conform afspraak – via de vergunningenbalie, zijn de verzoeken nooit ontvangen, verwerkt en behandeld. Door deze onduidelijkheid is in ten onrechte de conclusie getrokken dat de Gemeente Stein niet of niet voldoende zou hebben meegewerkt aan het verzoek van de Steinder Bök. Wij betreuren dit ten zeerste en bieden onze oprechte excuses aan voor de door onze onzorgvuldigheid ontstane onduidelijkheid.

In hetzelfde overleg zijn aansluitend de probleemstellingen van het optochtcomité in kaart gebracht en zijn er diverse scenario’s uitgewerkt, die vervolgens in allerijl door de afdeling Dienstverlening Gemeente Stein zijn beoordeeld en gewogen. Vandaag heeft ons het bericht bereikt dat de voorgestelde ontbindingslocaties en gevraagde parkeerverboden haalbaar blijken. Wij zijn dus verheugd te kunnen melden dat op basis van dit advies de gewenste vergunning is verleend en de Steinder Bök op de gewenste locaties veilig de optocht kunnen ontbinden. In de praktijk betekent dit dat de optocht voorbij zal trekken aan de Moutheuvel en aanleunflats en dat ter hoogte van MFC de Grous de ontbinding zal zijn. Grote wagens kunnen vervolgens op de Dross Jonker van Kesselstraat veilig afbouwen en via de Mauritsweg het centrum verlaten.

De optochtcommissie is blij en tevreden met de snelle afwikkeling van de procedure en heeft aangegeven aanvragen voor toekomstige activiteiten uitsluitend en alleen via de daarvoor bestemde kanalen te doen.