Aangepaste optochtreglementen!

Vanaf 2020 gelden er aangepaste Optochtreglementen. De gemeente Stein heeft naar aanleiding van overlast in de afgelopen optochten een werkgroep geformeerd met afvaardigingen van alle organiserende verenigingen binnen de gemeente. Deze werkgroep heeft een aantal gezamenlijke standpunten geformuleerd en opgenomen in de reglementen van de diverse optochten. Onderwerpen zijn onder andere regels ter voorkoming van geluidsoverlast, alcohol- en drugsgebruik, veiligheid en openbare orde. Deze regels gelden voor alle optochten binnen de gemeentegrenzen van Stein. Inmiddels hebben verenigingen van aan Stein grenzende gemeentes deze aanpassingen ook doorgevoerd. Houd hier ernstig rekening mee bij het bouwen van uw voertuig en zorg dat de reglementen bekend zijn bij de deelnemers in uw groep. Reglementen zijn na te lezen op de info-pagina voor Optochten.
http://www.steinderbok.nl/optochten/

Weer wunsje uch eine sjieke Vastelaovend!